Menu

Het maken van een schaderapport

Wij maken schaderapporten die te gebruiken zijn voor de verzekeraars om de claim te onderbouwen. In het schaderapport vindt u de volgende punten terug:

  • Een beschrijving van de omstandigheden waaronder en/of waardoor de schade plaatsvond.
  • Een omschrijving en toelichting aan de hand van foto’s van de schade.
  • Een beschrijving van de werkzaamheden die nodig zijn om de schade te herstellen.
  • De kosten die aan die werkzaamheden verbonden zijn.

De kosten voor een taxatie bedragen € 87,50 excl. BTW en deze kosten worden in mindering gebracht op de definitieve factuur, wanneer een opdracht tot schadeherstel volgt.